Kalendárium
Fagyott angyalokat rajzolt az üvegre, mint a kapukat őrző istenek. Négyévente toldott egy napot gyolcsruháján. Ilyenkor megtisztult. Ő a Mars, aki szerencsét hozott háborúk idején a pápa városának. …
Határvonalak
a túloldalon puritán életet ígérnek – olajfák árnyékába akad a szél – törésvonalakon billeg, s az est kivár   új embertelenséget álmodva bokrok közt siklok, mint lőtt vad nyoma – a m…
Vincent
Vásznak lógnak mindenütt az üres szobában. Ijesztőn vonják fel vitorlaszemüket a köpenyesek. Napraforgók között ázik a szék, és ott a pipa. Csendélet. Szegényes asztal, rézvázában égő rózsa. Egy c…
Hazafelé
Talán túlléptem már a tejfogakkal kőbe harapás elkerülhetetlen időszakán s a szorítás is enyhült – ha láthatnád értelmezhetetlenül megkínzott testem – az alvadt vérrel kifestett térképen a főbb…
Szolmizáció
Dór dalia vagyok, végül dísztelenné érett férfioszlop. Réveteg pillér a főtemplom lépcsőin. Mily rozsdásra vált köröttünk a lugas – te belül és mögötted én. Fásult redőkbe bújik arcunk. A szív túlc…
Viharmadár
Úgy látom, ma sem jött el a világvége. Vállamra passzátszél és halcsont tapad. A tenger sós vize felragad az égre és örökkévalóságig lassul egy mozdulat. Hullámmezővé érik most a felszín, lebegő …
Nehéz szívvel
azt hittem végre könnyebb lesz. macskaszem. villámlik. sötét fellegek. az eltévedt járda nyomában az éj zajában páncélos bogarak szárnyán remeg a visszavert idő. halkuló hangok a pályaudvar fe…
Mozdulatlan
ez egy kihűlt fémes éj csak üres rácshelyek a csillagok fémgőzökben párolódnak az álmok mint a kövek – közéjük ékelődve hallgatok a hold most úgy tolat az égen mint a rák rettenetes szájszerv…
A vulkán ékszerei
nézd víz alatt ím e gyöngyöző kő fentről szürke rétegfelhő grafitja miként csorog – körötte a hűvös homokban üveghalak olvadt lábnyomok tegnap még a vulkán járt itt idők előtti lávafolyóban …
Körtéri fák
A Móriczon laktam vagy nyolc évig. Ez olyan hely, ahol megfeszül, majd nyújtózik egyet és elernyed a világ. Macskaköveken csúsznak és olykor egymást csalják a sűrű budai éjszakák. Nekem minden éj…
Vallomás
Nem kell, hogy az ember bevallja. Belül mindenki egyedül van, akár az imából kiforduló arca; tétova – és olyannyira gyámoltalan. Elől a megváltás némasága, mögöttünk a fájdalom evez. Mosolyod…
Kapcsolat
  Megtisztel mindenki, aki olvas. Természetesen örömmel veszek mindenféle visszajelzést, hiszen ez fontos mindenkinek, aki bármiféle alkotómunkát végez. Vallom, hogy az olvasók a pártatlan és hitel…
1   2   3   4 
bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés